Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Định Bình tổ chức cho Cán bộ, Ban CĐ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn trực tuyến

Ngày 11/12/2023 11:08:11

Ngày 07/12/2023 UBND xã Định Bình tổ chức cho Cán bộ, Ban CĐ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn trực tuyến

Định Bình tổ chức tham gia Tập huấn trực tuyến  phổ biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ  số cộng đồng.

       Sáng ngày 7/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa tổ chức tập huấn trực tuyến, phổ  biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng hướng dẫn, lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số của toàn dân. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến  kết nối trực tuyến tới các xã, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Thành viên BCĐ tham gia tập huấn

     Chuyển đổi số là xu thế và yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tầm nhìn đến năm 2030 trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đã xác định “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn.

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn

     Tham gia buổi tập huấn có Lãnh đạo Đảng, Trưởng, phó ban chỉ đạo CĐS, các thành viên BCĐ chuyển đổi số, đặc biệt có 21 thành viên thuộc 7 tổ công nghệ số cộng đồng  tham gia tập huấn . Tại buổi tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã được các báo cáo viên hướng dẫn một số nội dung cơ bản, như: Đăng ký số cá nhân của VNPT và cách sử dụng; hướng dẫn mua bán trên sàn thương mại điện tử Postmart; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng khoản định danh điện tử mức 2 thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh; giới thiệu một số giải đáp chuyển đổi số phổ biến, sử dụng hằng ngày như dịch vụ MobileMoney, MobiAgri chuyển đổi số trong nông nghiệp…

     Với mục tiêu “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm” trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, qua tập huấn các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ một cửa, đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ cho Chính quyền cấp xã  trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số của xã đạt mục tiêu đã đề ra./.

                                                                               Thực hiện; Thiều Khoa - VHXH

  

Định Bình tổ chức cho Cán bộ, Ban CĐ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn trực tuyến

Đăng lúc: 11/12/2023 11:08:11 (GMT+7)

Ngày 07/12/2023 UBND xã Định Bình tổ chức cho Cán bộ, Ban CĐ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn trực tuyến

Định Bình tổ chức tham gia Tập huấn trực tuyến  phổ biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ  số cộng đồng.

       Sáng ngày 7/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa tổ chức tập huấn trực tuyến, phổ  biến kiến thức chuyển đổi số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng hướng dẫn, lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số của toàn dân. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến  kết nối trực tuyến tới các xã, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Thành viên BCĐ tham gia tập huấn

     Chuyển đổi số là xu thế và yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tầm nhìn đến năm 2030 trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đã xác định “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn.

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn

     Tham gia buổi tập huấn có Lãnh đạo Đảng, Trưởng, phó ban chỉ đạo CĐS, các thành viên BCĐ chuyển đổi số, đặc biệt có 21 thành viên thuộc 7 tổ công nghệ số cộng đồng  tham gia tập huấn . Tại buổi tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã được các báo cáo viên hướng dẫn một số nội dung cơ bản, như: Đăng ký số cá nhân của VNPT và cách sử dụng; hướng dẫn mua bán trên sàn thương mại điện tử Postmart; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng khoản định danh điện tử mức 2 thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh; giới thiệu một số giải đáp chuyển đổi số phổ biến, sử dụng hằng ngày như dịch vụ MobileMoney, MobiAgri chuyển đổi số trong nông nghiệp…

     Với mục tiêu “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm” trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, qua tập huấn các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ một cửa, đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ cho Chính quyền cấp xã  trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số của xã đạt mục tiêu đã đề ra./.

                                                                               Thực hiện; Thiều Khoa - VHXH

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC