Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Định Bình tuyên truyền nhân rộng mô hình 3 KHÔNG trong chuyển đổi số năm 2024.

Ngày 12/04/2024 00:00:00

Định Bình tuyên truyền nhân rộng

mô hình 3 KHÔNG trong chuyển đổi số năm 2024.

Mô hình tập huấn nhân rộng 3 không trong CĐS

 

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định về việc triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Định. Ủy ban nhân dân xã Định Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn                   với các nội dung như sau:

          Cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số, triển khai thực hiện Đề án 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với các đơn vị, Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2024.

Mô hình “3 không” trong chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc Ủy ban nhân dân huyện. Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân trên địa bàn, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mô hình "3 không" là: Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu, và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Cụ thể đó là;

Mô hình tập huấn nhân rộng 3 không trong CĐS

 

1. Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công:  Cơ quan nhà nước thực hiện việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp không phải khai báo thông tin nhiều lần khi  sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

2. Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu: Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng một số dịch vụ thiết yếu như: thanh toán tiền điện, nước, mua sắm tại chợ/cửa hàng; thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công.

3. Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền:

- Người dân doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến.

- Người dân doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn  bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

Bên cạnh đó Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình trong chuyển đổi số như: Mô hình “Thôn thông minh”; Mô hình “quản lý dân cư, quản lý di tích lịch sử…” trên nền tảng số; Mô hình “Camera với an ninh, trật tự”; Mô hình “Thư viện điện tử, phòng học Thông minh” tại các trường học…

Thời gian: bắt đầu từ 25/04/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Nội dung triển khai thực hiện

        Đối với Mô hình “3 KHÔNG”

a) Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình

- Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình có tần suất phát sinh hồ sơ nhiều; có thành phần hồ sơ đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện số hóa; có thanh toán phí hoặc lệ phí (nếu có).

- Số lượng: tối thiểu 05 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để triển khai.

b) Thực hiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến.

c) Khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Điều kiện thực hiện: Căn cước công dân, điện thoại thông minh.

d) Tạo tài khoản cho người dân để khai thác, sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Điều kiện thực hiện: Người dân có căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân; Thẻ BHXH; Số điện thoại di dộng chính chủ.

e) Cài đặt, tạo lập tài khoản App dùng chung của tỉnh cho người dân/doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện: Người dân/Chủ doanh nghiệp có điện thoại thông minh.

g) Tạo lập, cấp chữ ký điện tử miễn phí cho người dân: Điều kiện thực hiện: Người dân có căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân; Định danh điện tử eKYC CCCD/CMND, khuôn mặt; Số điện thoại di dộng chính chủ.

h) Tạo tài khoản thanh toán điện tử cho người dân.

- Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng, triển khai phối hợp tạo, kích hoạt app trên điện thoại thông minh của người dân.

- Nếu người dân chưa có tài khoản ngân hàng, phối hợp tạo lập tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử hoặc Mobi Money.

i) Tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ/cửa hàng; điểm thanh toán tiền điện. Ngân hàng và các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán QR code tạicác chợ/cửa hàng; điểm thanh toán tiền điện, nước để người dân có thể mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt.

k) Cài đặt miễn phí ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng Các doanh nghiệp viễn thông - CNTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép sẽ cung cấp, hỗ trợ cài đặt miễn phí cho người dân.

l) Tập huấn cho Tổ triển khai thực hiện nòng cốt là lực lượng Công an xã; Đoàn thanh niên; Tổ công nghệ số cộng đồng; Doanh nghiệp VT - CNTT. Tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh (thực hiện các dịch vụ công toàn trình đã được lựa chọn); Hướng dẫn người dân thực hiện thao tác ký số, thanh toán trực tuyến.

m) Người dân trực tiếp thực hiện sử dụng các dịch vụ công toàn trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thanh toán trực tuyến đối với một số dịch vụ công thiết yếu.

n) Tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thí điểm mô hình “3 KHÔNG” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Đối với Mô hình trong chuyển đổi số

a) Xây dựng Mô hình Thôn thông minh trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

b) Xây dựng Mô hình mã Qr-code quản lý dân cư (Bản đồ số thôn), di tích; giới thiệu về lịch sử Đảng bộ, các làng, thôn, các điểm di tích, hình thành phát triển của các trường, trạm y tế….trên địa bàn xã.

c) Phối hợp với Công an xã, các doanh nghiệp viễn thông triển khai Mô hình “Camera với an ninh, trật tự” nhằm đảm bảo an ninh trật tự thôn trên địa bàn.

d) Phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng mô hình Thư viện điện tử trường học.

5. Các bước triển khai thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã:

+ Thực hiện trên địa xã và lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc nhóm TTHC lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị liên ngành với các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nhân rộng mô hình để thống nhất phương thức, phạm vi, quy mô, nội dung thực hiện.

Bước 3: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai khai thực hiện thí điểm mô hình cho Lãnh đạo UBND xã; Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã; Công chức chuyên môn; Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn trên địa bàn các xã.

Bước 4: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho các Thành viên Tổ triển khai, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn thanh niên.

Bước 5: Tổ chức triển khai trực tiếp cho người dân theo từng thôn trên địa bàn các xã.

Bước 6: Tổ chức truyền thông về kết quả thực hiện nhân rộng Mô hình “3 Không” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 7: Tổ chức ra mắt Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn xã.

Bước 8: Tổng kết, rút kinh nghiệm và bình chọn mô hình tiên tiến, hiệu quả, xuất sắc để ghi nhận thi đua, khen thưởng.

Giao các phòng ban thực hiện

1. Công chức Văn phòng thống kê

- Tham mưu rà soát, lựa chọn tối thiểu 05 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phân công rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cho các đơn vị, cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

- Thành lập các Tổ triển  khai, thành phần gồm công an, Đoàn thanh niên, thành viên Tổ CNS CĐ của từng thôn, mời các các doanh nghiệp Viễn thông; CNTT.

- Phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm Mô hình như hỗ trợ tạo lập tài khoản tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho đội hỗ trợ kỹ thuật và người dân; xử ký các lỗi kỹ thuật phát sinh liên quan đến Cổng dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử trong quá trình triển khai (nếu có).

- Rà soát các trang thiết bị, các điều kiện kỹ thuật khác để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện các dịch vụ công toàn trình (đã lựa chọn) trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân UBND xã phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông-CNTT tổ chức tập huấn cho đội hỗ trợ kỹ thuật; hướng dẫn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện thao tác ký số, thanh toán trực tuyến.

- Tổ chức cho các Công ty, Doanh nghiệp, các cửa hàng được biết để tham gia tập huấn về việc thanh toán, mua bán không dùng tiền mặt và tham gia  tập huấn cùng Sở Thông tin Truyền thông triển khai.

3. Đề nghị Công an

Bố trí lực lượng, thiết bị, phương tiện phối hợp triển khai thực hiện khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân theo Kế hoạch.

4. Đề nghị Đoàn xã

Bố trí lực lượng phối hợp triển khai thực hiện theo Kế hoạch; đảm bảo Đoàn Thanh niên phải có mô hình trong Chuyển đổi số.

5. Các trường học

Nhà trường, phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông - CNTT trên địa bàn huyện thực hiện đồng loạt xây dựng Thư viện điện tử trường học theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Trên đây là nội dung, chương trình thực hiện nhân rộng Mô hình “ 3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có liên  quan chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ  thời gian đã được giao./.

                                                                           Thực hiện; Thiều Khoa VHXH

  

Định Bình tuyên truyền nhân rộng mô hình 3 KHÔNG trong chuyển đổi số năm 2024.

Đăng lúc: 12/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Định Bình tuyên truyền nhân rộng

mô hình 3 KHÔNG trong chuyển đổi số năm 2024.

Mô hình tập huấn nhân rộng 3 không trong CĐS

 

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định về việc triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Định. Ủy ban nhân dân xã Định Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn                   với các nội dung như sau:

          Cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số, triển khai thực hiện Đề án 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với các đơn vị, Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2024.

Mô hình “3 không” trong chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 100% trên môi trường mạng, không cần di chuyển đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc Ủy ban nhân dân huyện. Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân trên địa bàn, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mô hình "3 không" là: Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu, và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Cụ thể đó là;

Mô hình tập huấn nhân rộng 3 không trong CĐS

 

1. Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công:  Cơ quan nhà nước thực hiện việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp không phải khai báo thông tin nhiều lần khi  sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

2. Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu: Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng một số dịch vụ thiết yếu như: thanh toán tiền điện, nước, mua sắm tại chợ/cửa hàng; thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công.

3. Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền:

- Người dân doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến.

- Người dân doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn  bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

Bên cạnh đó Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình trong chuyển đổi số như: Mô hình “Thôn thông minh”; Mô hình “quản lý dân cư, quản lý di tích lịch sử…” trên nền tảng số; Mô hình “Camera với an ninh, trật tự”; Mô hình “Thư viện điện tử, phòng học Thông minh” tại các trường học…

Thời gian: bắt đầu từ 25/04/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Nội dung triển khai thực hiện

        Đối với Mô hình “3 KHÔNG”

a) Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình

- Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình có tần suất phát sinh hồ sơ nhiều; có thành phần hồ sơ đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện số hóa; có thanh toán phí hoặc lệ phí (nếu có).

- Số lượng: tối thiểu 05 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để triển khai.

b) Thực hiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến.

c) Khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Điều kiện thực hiện: Căn cước công dân, điện thoại thông minh.

d) Tạo tài khoản cho người dân để khai thác, sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Điều kiện thực hiện: Người dân có căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân; Thẻ BHXH; Số điện thoại di dộng chính chủ.

e) Cài đặt, tạo lập tài khoản App dùng chung của tỉnh cho người dân/doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện: Người dân/Chủ doanh nghiệp có điện thoại thông minh.

g) Tạo lập, cấp chữ ký điện tử miễn phí cho người dân: Điều kiện thực hiện: Người dân có căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân; Định danh điện tử eKYC CCCD/CMND, khuôn mặt; Số điện thoại di dộng chính chủ.

h) Tạo tài khoản thanh toán điện tử cho người dân.

- Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng, triển khai phối hợp tạo, kích hoạt app trên điện thoại thông minh của người dân.

- Nếu người dân chưa có tài khoản ngân hàng, phối hợp tạo lập tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử hoặc Mobi Money.

i) Tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ/cửa hàng; điểm thanh toán tiền điện. Ngân hàng và các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán QR code tạicác chợ/cửa hàng; điểm thanh toán tiền điện, nước để người dân có thể mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt.

k) Cài đặt miễn phí ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng Các doanh nghiệp viễn thông - CNTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép sẽ cung cấp, hỗ trợ cài đặt miễn phí cho người dân.

l) Tập huấn cho Tổ triển khai thực hiện nòng cốt là lực lượng Công an xã; Đoàn thanh niên; Tổ công nghệ số cộng đồng; Doanh nghiệp VT - CNTT. Tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh (thực hiện các dịch vụ công toàn trình đã được lựa chọn); Hướng dẫn người dân thực hiện thao tác ký số, thanh toán trực tuyến.

m) Người dân trực tiếp thực hiện sử dụng các dịch vụ công toàn trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thanh toán trực tuyến đối với một số dịch vụ công thiết yếu.

n) Tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thí điểm mô hình “3 KHÔNG” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Đối với Mô hình trong chuyển đổi số

a) Xây dựng Mô hình Thôn thông minh trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

b) Xây dựng Mô hình mã Qr-code quản lý dân cư (Bản đồ số thôn), di tích; giới thiệu về lịch sử Đảng bộ, các làng, thôn, các điểm di tích, hình thành phát triển của các trường, trạm y tế….trên địa bàn xã.

c) Phối hợp với Công an xã, các doanh nghiệp viễn thông triển khai Mô hình “Camera với an ninh, trật tự” nhằm đảm bảo an ninh trật tự thôn trên địa bàn.

d) Phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng mô hình Thư viện điện tử trường học.

5. Các bước triển khai thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã:

+ Thực hiện trên địa xã và lựa chọn dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc nhóm TTHC lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị liên ngành với các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nhân rộng mô hình để thống nhất phương thức, phạm vi, quy mô, nội dung thực hiện.

Bước 3: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai khai thực hiện thí điểm mô hình cho Lãnh đạo UBND xã; Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã; Công chức chuyên môn; Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn trên địa bàn các xã.

Bước 4: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho các Thành viên Tổ triển khai, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn thanh niên.

Bước 5: Tổ chức triển khai trực tiếp cho người dân theo từng thôn trên địa bàn các xã.

Bước 6: Tổ chức truyền thông về kết quả thực hiện nhân rộng Mô hình “3 Không” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 7: Tổ chức ra mắt Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn xã.

Bước 8: Tổng kết, rút kinh nghiệm và bình chọn mô hình tiên tiến, hiệu quả, xuất sắc để ghi nhận thi đua, khen thưởng.

Giao các phòng ban thực hiện

1. Công chức Văn phòng thống kê

- Tham mưu rà soát, lựa chọn tối thiểu 05 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phân công rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cho các đơn vị, cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

- Thành lập các Tổ triển  khai, thành phần gồm công an, Đoàn thanh niên, thành viên Tổ CNS CĐ của từng thôn, mời các các doanh nghiệp Viễn thông; CNTT.

- Phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm Mô hình như hỗ trợ tạo lập tài khoản tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho đội hỗ trợ kỹ thuật và người dân; xử ký các lỗi kỹ thuật phát sinh liên quan đến Cổng dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử trong quá trình triển khai (nếu có).

- Rà soát các trang thiết bị, các điều kiện kỹ thuật khác để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện các dịch vụ công toàn trình (đã lựa chọn) trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân UBND xã phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông-CNTT tổ chức tập huấn cho đội hỗ trợ kỹ thuật; hướng dẫn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện thao tác ký số, thanh toán trực tuyến.

- Tổ chức cho các Công ty, Doanh nghiệp, các cửa hàng được biết để tham gia tập huấn về việc thanh toán, mua bán không dùng tiền mặt và tham gia  tập huấn cùng Sở Thông tin Truyền thông triển khai.

3. Đề nghị Công an

Bố trí lực lượng, thiết bị, phương tiện phối hợp triển khai thực hiện khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân theo Kế hoạch.

4. Đề nghị Đoàn xã

Bố trí lực lượng phối hợp triển khai thực hiện theo Kế hoạch; đảm bảo Đoàn Thanh niên phải có mô hình trong Chuyển đổi số.

5. Các trường học

Nhà trường, phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông - CNTT trên địa bàn huyện thực hiện đồng loạt xây dựng Thư viện điện tử trường học theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Trên đây là nội dung, chương trình thực hiện nhân rộng Mô hình “ 3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có liên  quan chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ  thời gian đã được giao./.

                                                                           Thực hiện; Thiều Khoa VHXH

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC