Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Ngày 26/04/2024 17:21:53

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Biểu mẫu số 02

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

               

STT

Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
(nếu có)

Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

UBND xã Định Bình

 

 

 

1

 

TRẦN QUỐC DŨNG

1960

Nam

Kinh

 

 

2

 

NGUYỄN CHÍ THANH

1964

Nam

Kinh

 

 

3

 

TRỊNH HỮU SƠN

1967

Nam

Kinh

 

 

4

 

VŨ THỊ HOẠT

1955

Nữ

Kinh

 

 

5

 

TRỊNH THỊ HẰNG

1973

Nữ

Kinh

 

 

6

 

THIỀU THỊ THU

1975

Nữ

Kinh

 

 

7

 

MAI THỊ HẠNH

1975

Nữ

Kinh

 

 

8

 

NGUYỄN VĂN HUÂN

1967

Nam

Kinh

 

 

9

 

NGUYỄN XUÂN HÙNG

1965

Nam

Kinh

 

 

10

 

NGUYỄN VĂN TẠO

1985

Nam

Kinh

 

 

11

 

PHẠM VĂN LƯU

1962

Nam

Kinh

 

 

12

 

NGUYỄN THỊ BẢY

1950

Nữ

Kinh

 

 

13

 

PHẠM VĂN THĂNG

1968

Nam

Kinh

 

 

14

 

LÊ VIẾT HÙNG

1986

Nam

Kinh

 

 

15

 

NGUYỄN THỊ YẾN

1979

Nữ

Kinh

 

 

16

 

HOÀNG THỊ LUẬN

1981

Nữ

Kinh

 

 

17

 

PHẠM THỊ LÀNH

1983

Nữ

Kinh

 

 

18

 

LÊ VĂN QUÂN

1973

Nam

Kinh

 

 

19

 

LÊ QUÝ AN

1966

Nam

Kinh

 

 

20

 

TRỊNH ĐÌNH THIỆP

1952

Nam

Kinh

 

 

21

 

LÊ ĐẠI HẢI

1955

Nam

Kinh

 

 

22

 

LÊ HUY ĐIỆP

1989

Nam

Kinh

 

 

23

 

TRỊNH THỊ DINH

1966

Nữ

Kinh

 

 

24

 

DƯƠNG THỊ KHẢI

1963

Nữ

Kinh

 

 

25

 

NGUYỄN VĂN HÀ

1969

Nam

Kinh

 

 

26

 

NGUYỄN VĂN SƠN

1972

Nam

Kinh

 

 

27

 

LÊ NGỌC ĐỨC

1953

Nam

Kinh

 

 

28

 

TRỊNH MẠNH ĐẰNG

1960

Nam

Kinh

 

 

29

 

TRỊNH VĂN NGỌ

1988

Nam

Kinh

 

 

30

 

HOÀNG THỊ YẾN

1964

Nữ

Kinh

 

 

31

 

NGUYỄN THẾ BỀN

1957

Nam

Kinh

 

 

32

 

NGÔ VĂN CHUYÊN

1983

Nam

Kinh

 

 

33

 

TRỊNH ĐÌNH HÙNG

1982

Nam

Kinh

 

 

34

 

TRỊNH NGỌC LOAN

1982

Nam

Kinh

 

 

35

 

TRỊNH VĂN CHẤP

1952

Nam

Kinh

 

 

36

 

PHẠM VĂN NGA

1957

Nam

Kinh

 

 

37

 

NGÔ VĂN ĐẠI

1988

Nam

Kinh

 

 

38

 

TRỊNH THỊ MƠ

1966

Nữ

Kinh

 

 

39

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

1984

Nữ

Kinh

 

 

40

 

LUYỆN SỸ MẠC

1958

Nam

Kinh

 

 

41

 

LUYỆN THANH SƠN

1963

Nam

Kinh

 

 

42

 

NGUYỄN VĂN CHỦ

1961

Nam

Kinh

 

 

43

 

NGUYỄN HOÀI TIÊN

1969

Nam

Kinh

 

 

44

 

BÙI THỊ HOÀN

1986

Nữ

Kinh

 

 

45

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

1987

Nữ

Kinh

 

 

46

 

KHƯƠNG VĂN NINH

1962

Nam

Kinh

 

 

47

 

HOÀNG VĂN THỤ

1951

Nam

Kinh

 

 

48

 

LÊ VĂN LỢI

1982

Nam

Kinh

 

 

49

 

TRỊNH QUÝ ĐỊNH

1976

Nam

Kinh

 

 

50

 

NGUYỄN VĂN HIẾU

1973

Nam

Kinh

 

 

51

 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

1990

Nam

Kinh

 

 

52

 

NGUYỄN THỊ SỬU

1987

Nữ

Kinh

 

 

53

 

LÊ THỊ HOA

1967

Nữ

Kinh

 

 

                   

  

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Đăng lúc: 26/04/2024 17:21:53 (GMT+7)

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Biểu mẫu số 02

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

               

STT

Tên xã, phường, thị trấn (cấp xã)

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn
(nếu có)

Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

UBND xã Định Bình

 

 

 

1

 

TRẦN QUỐC DŨNG

1960

Nam

Kinh

 

 

2

 

NGUYỄN CHÍ THANH

1964

Nam

Kinh

 

 

3

 

TRỊNH HỮU SƠN

1967

Nam

Kinh

 

 

4

 

VŨ THỊ HOẠT

1955

Nữ

Kinh

 

 

5

 

TRỊNH THỊ HẰNG

1973

Nữ

Kinh

 

 

6

 

THIỀU THỊ THU

1975

Nữ

Kinh

 

 

7

 

MAI THỊ HẠNH

1975

Nữ

Kinh

 

 

8

 

NGUYỄN VĂN HUÂN

1967

Nam

Kinh

 

 

9

 

NGUYỄN XUÂN HÙNG

1965

Nam

Kinh

 

 

10

 

NGUYỄN VĂN TẠO

1985

Nam

Kinh

 

 

11

 

PHẠM VĂN LƯU

1962

Nam

Kinh

 

 

12

 

NGUYỄN THỊ BẢY

1950

Nữ

Kinh

 

 

13

 

PHẠM VĂN THĂNG

1968

Nam

Kinh

 

 

14

 

LÊ VIẾT HÙNG

1986

Nam

Kinh

 

 

15

 

NGUYỄN THỊ YẾN

1979

Nữ

Kinh

 

 

16

 

HOÀNG THỊ LUẬN

1981

Nữ

Kinh

 

 

17

 

PHẠM THỊ LÀNH

1983

Nữ

Kinh

 

 

18

 

LÊ VĂN QUÂN

1973

Nam

Kinh

 

 

19

 

LÊ QUÝ AN

1966

Nam

Kinh

 

 

20

 

TRỊNH ĐÌNH THIỆP

1952

Nam

Kinh

 

 

21

 

LÊ ĐẠI HẢI

1955

Nam

Kinh

 

 

22

 

LÊ HUY ĐIỆP

1989

Nam

Kinh

 

 

23

 

TRỊNH THỊ DINH

1966

Nữ

Kinh

 

 

24

 

DƯƠNG THỊ KHẢI

1963

Nữ

Kinh

 

 

25

 

NGUYỄN VĂN HÀ

1969

Nam

Kinh

 

 

26

 

NGUYỄN VĂN SƠN

1972

Nam

Kinh

 

 

27

 

LÊ NGỌC ĐỨC

1953

Nam

Kinh

 

 

28

 

TRỊNH MẠNH ĐẰNG

1960

Nam

Kinh

 

 

29

 

TRỊNH VĂN NGỌ

1988

Nam

Kinh

 

 

30

 

HOÀNG THỊ YẾN

1964

Nữ

Kinh

 

 

31

 

NGUYỄN THẾ BỀN

1957

Nam

Kinh

 

 

32

 

NGÔ VĂN CHUYÊN

1983

Nam

Kinh

 

 

33

 

TRỊNH ĐÌNH HÙNG

1982

Nam

Kinh

 

 

34

 

TRỊNH NGỌC LOAN

1982

Nam

Kinh

 

 

35

 

TRỊNH VĂN CHẤP

1952

Nam

Kinh

 

 

36

 

PHẠM VĂN NGA

1957

Nam

Kinh

 

 

37

 

NGÔ VĂN ĐẠI

1988

Nam

Kinh

 

 

38

 

TRỊNH THỊ MƠ

1966

Nữ

Kinh

 

 

39

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

1984

Nữ

Kinh

 

 

40

 

LUYỆN SỸ MẠC

1958

Nam

Kinh

 

 

41

 

LUYỆN THANH SƠN

1963

Nam

Kinh

 

 

42

 

NGUYỄN VĂN CHỦ

1961

Nam

Kinh

 

 

43

 

NGUYỄN HOÀI TIÊN

1969

Nam

Kinh

 

 

44

 

BÙI THỊ HOÀN

1986

Nữ

Kinh

 

 

45

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

1987

Nữ

Kinh

 

 

46

 

KHƯƠNG VĂN NINH

1962

Nam

Kinh

 

 

47

 

HOÀNG VĂN THỤ

1951

Nam

Kinh

 

 

48

 

LÊ VĂN LỢI

1982

Nam

Kinh

 

 

49

 

TRỊNH QUÝ ĐỊNH

1976

Nam

Kinh

 

 

50

 

NGUYỄN VĂN HIẾU

1973

Nam

Kinh

 

 

51

 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

1990

Nam

Kinh

 

 

52

 

NGUYỄN THỊ SỬU

1987

Nữ

Kinh

 

 

53

 

LÊ THỊ HOA

1967

Nữ

Kinh

 

 

                   

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC