Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Ngày 27/04/2024 07:42:51

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 149 /UBND-TP  ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND  huyện)

Biểu mẫu số 01

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

             

STT

 

Họ và tên

Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

UBND xã Định Bình

 

 

 

1

 

Nguyễn Văn Nghị

Phó chủ tịch UBND xã

 

 

2

 

Lê Thị Hằng

 

Chủ tịch MTTQ

 

 

3

 

Vũ Thị Vân

 

Công chức Tư Pháp

 

 

4

 

Thiều Sỹ Khoa

 

Công chức Văn Hóa

 

 

5

 

Lê Hoàng Long

 

Trưởng CA xã

 

 

6

 

Nguyễn Thị Minh

 

Bí thư đoàn xã

 

 

7

 

Vũ Thị Giang

 

Chủ tịch HPN

 

 

8

 

Trịnh Xuân Giáp

 

Chủ tịch HND

 

 

9

 

Bùi Đình Hạ

 

Chủ tịch HCCB

 

 

10

 

Nguyễn Văn Huân

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

11

 

Trần Quốc Dũng

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

12

 

Phạm Thị Lành

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

13

 

Hoàng Văn Hán

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

14

 

Ngô Văn Chuyên

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

15

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

16

 

Hoàng Văn Thụ

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

17

 

Phạm Thị Lan

 

Hiệu trưởng trường THCS

 

 

18

 

Lê Anh Qúy

 

Hiệu trưởng trường TH

 

 

19

 

Trịnh Thị Truyền

 

Hiệu trưởng trường MN

 

 

             
  

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Đăng lúc: 27/04/2024 07:42:51 (GMT+7)

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 149 /UBND-TP  ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND  huyện)

Biểu mẫu số 01

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

             

STT

 

Họ và tên

Địa chỉ
thường trú

Quyết định
công nhận tuyên truyền viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

I

UBND xã Định Bình

 

 

 

1

 

Nguyễn Văn Nghị

Phó chủ tịch UBND xã

 

 

2

 

Lê Thị Hằng

 

Chủ tịch MTTQ

 

 

3

 

Vũ Thị Vân

 

Công chức Tư Pháp

 

 

4

 

Thiều Sỹ Khoa

 

Công chức Văn Hóa

 

 

5

 

Lê Hoàng Long

 

Trưởng CA xã

 

 

6

 

Nguyễn Thị Minh

 

Bí thư đoàn xã

 

 

7

 

Vũ Thị Giang

 

Chủ tịch HPN

 

 

8

 

Trịnh Xuân Giáp

 

Chủ tịch HND

 

 

9

 

Bùi Đình Hạ

 

Chủ tịch HCCB

 

 

10

 

Nguyễn Văn Huân

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

11

 

Trần Quốc Dũng

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

12

 

Phạm Thị Lành

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

13

 

Hoàng Văn Hán

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

14

 

Ngô Văn Chuyên

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

15

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

16

 

Hoàng Văn Thụ

 

Trưởng Ban CTMTT

 

 

17

 

Phạm Thị Lan

 

Hiệu trưởng trường THCS

 

 

18

 

Lê Anh Qúy

 

Hiệu trưởng trường TH

 

 

19

 

Trịnh Thị Truyền

 

Hiệu trưởng trường MN

 

 

             
  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC