Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Định Bình tham gia hiến máu nhân đạo

Ngày 30/10/2023 13:50:12

Đảng bộ và nhân dân các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng Đoàn viên TNCSHCM tích cực tham gia ngày hiến máu nhân đạo tại trung tâm huyện Yên Định

 

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH BÌNH
TÌNH NGUYỆN ĐĂNG KÝ, THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

 

Các đồng chí lãnh đạo địa phương và đoàn viên tham gia chương trình hiến máu  

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/06/2023 của Ban chỉ đạo HMTN huyện Yên Định về việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Định Bình đã tổ chức triển khai tuyên truyền vận động tới cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Với tinh thần tương thân, tương ái, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Nhận thức được điều đó, hàng năm cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Định Bình luôn hăng hái tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu. Phát huy truyền thống và tinh thần ấy, ngày 27/10/2023 xã Định Bình đã hưởng ứng Chương trình “hành trình đỏ Kết nối dòng màu Việt” lần thứ XI của huyện Yên Định vượt chỉ tiêu được giao, có 27 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, các đồng chí thuộc các tổ chức đoàn thể, các ngành và nhân dân đăng ký, tham gia hiến máu; với hy vọng rằng ngày hội hiến máu “Giọt hồng Yên Định” sẽ lan tỏa được tới tất cả mọi người về nghĩa cử cao đẹp, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” sẽ ngày càng có đông đảo mọi người tham gia hiến máu cứu người.

Các ĐVTN xã nhà hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu 

Đ/c Lê Văn Long – HUV, Bí thư Đảng ủy đang tham gia hiến máu

Đ/c Nguyễn Duy Thảo – PBT, CT HĐND đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Văn Toàn – PBT, CT UBND đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Văn Ngọ - PBT Đoàn xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Phạm Văn Thịnh – Đoàn viên, đang tham gia hiến máu

Đ/c Lê Văn Chung – Công chức địa chính xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Thị Phương – PCT UBMTTQ xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Nguyễn Thị Sửu – TV Hội phụ nữ và Đ/c Trịnh Thị Tiến – hội viên đang tham gia hiến máu

                                                                       Thực hiện; Nguyễn Thị Minh BT Đoàn TN
Định Bình tham gia hiến máu nhân đạo

Đăng lúc: 30/10/2023 13:50:12 (GMT+7)

Đảng bộ và nhân dân các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng Đoàn viên TNCSHCM tích cực tham gia ngày hiến máu nhân đạo tại trung tâm huyện Yên Định

 

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH BÌNH
TÌNH NGUYỆN ĐĂNG KÝ, THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

 

Các đồng chí lãnh đạo địa phương và đoàn viên tham gia chương trình hiến máu  

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/06/2023 của Ban chỉ đạo HMTN huyện Yên Định về việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Định Bình đã tổ chức triển khai tuyên truyền vận động tới cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Với tinh thần tương thân, tương ái, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Nhận thức được điều đó, hàng năm cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Định Bình luôn hăng hái tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu. Phát huy truyền thống và tinh thần ấy, ngày 27/10/2023 xã Định Bình đã hưởng ứng Chương trình “hành trình đỏ Kết nối dòng màu Việt” lần thứ XI của huyện Yên Định vượt chỉ tiêu được giao, có 27 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, các đồng chí thuộc các tổ chức đoàn thể, các ngành và nhân dân đăng ký, tham gia hiến máu; với hy vọng rằng ngày hội hiến máu “Giọt hồng Yên Định” sẽ lan tỏa được tới tất cả mọi người về nghĩa cử cao đẹp, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” sẽ ngày càng có đông đảo mọi người tham gia hiến máu cứu người.

Các ĐVTN xã nhà hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu 

Đ/c Lê Văn Long – HUV, Bí thư Đảng ủy đang tham gia hiến máu

Đ/c Nguyễn Duy Thảo – PBT, CT HĐND đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Văn Toàn – PBT, CT UBND đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Văn Ngọ - PBT Đoàn xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Phạm Văn Thịnh – Đoàn viên, đang tham gia hiến máu

Đ/c Lê Văn Chung – Công chức địa chính xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Trịnh Thị Phương – PCT UBMTTQ xã đang tham gia hiến máu

Đ/c Nguyễn Thị Sửu – TV Hội phụ nữ và Đ/c Trịnh Thị Tiến – hội viên đang tham gia hiến máu

                                                                       Thực hiện; Nguyễn Thị Minh BT Đoàn TN
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC