Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

HỘI PHỤ NỮ XÃ ĐỊNH BÌNH VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN CẢI TẠO VƯỜN TẠP XÂY DỰNG VƯỜN MẪU NĂM 2022

Ngày 23/09/2022 15:35:51

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-BTV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu” giai đoạn 2021-2025; Ban Thường vụ Hội LHPN xã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Định Bình tích cực tham gia xây dựng mô hình nhà sạch - vườn đẹp, nhà sạch - vườn mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh,

Hội Phụ nữ xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng  trong 19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, qua đó hội đã tích cực phối hợp với UBND xã và các đoàn thể trong xã tích cực vận động nhân dân và hội viên hưởng ứng thực hiện.

Kết quả đến ngày 20/9/2022 đã có 12 hộ đăng ký xây dựng và qua nghiệm thu của các phòng ban huyện Yên Định đã có 10 mô hình đạt các tiêu trí để đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận vườn mẫu. Dưới dây là một số hình ảnh vườn mẫu:

Mô hình vườn mẫu nhà hội viên Vũ Thị Giang thôn Ấp Trú xã Định Bình

Đến thời điểm này tại đơn vị đã có 3 vườn mẫu được công nhận và 10 vườn mẫu đang trong thời gian thẩm định

 

Mô hình vườn mẫu nhà hội viên Thiều Thị Thu

Mô hình vườn mẫu nhà chị Lê Thị Hoa thôn Kênh Khê

Mô hình vườn mẫu nhà Ông Trịnh Văn Nhẫn thôn Ấp Trú

 

 

Mô hình vườn mẫu nhà ông Lê Dung Thiêm thôn Mỹ Nga

 

            Từ thực tiễn triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu tại các chi hội trong thời gian qua cho thấy, đây chính là giải pháp góp phần khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, tính bền vững, hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khi người dân thực hiện mô hình cũng cho thấy giá cả đầu tư vào mô hình là hợp với người dân địa phương, tuỳ theo diện tích vườn giá đầu tư giao động từ 10 đến 30 triệu đồng.

Hiệu quả mang lại sau khi xây dựng vườn mẫu mỗi mô hình từ 500m2 trở lên có thể cho thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng tuỳ theo DT hộ gia đình. giảm được nhiều xức lao động khi hộ dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo được sản phẩm hàng hoá.

Những khu vườn mẫu này đã góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Kinh tế phát triển, người dân không những có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, chuồng trại chăn nuôi, phục vụ đời sống, sinh hoạt của gia đình, tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng, thực hiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, văn hóa, thủy lợi…

Với những kết quả bước đầu ở các chi hội thôn có thể khẳng định, vườn mẫu là mô phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bởi với mức đầu tư không lớn, các giải pháp khoa học kỹ thuật phần lớn là giải pháp thông thường, không quá mới lạ với người dân như đầu tư làm hàng rào cây xanh quanh khuôn viên, làm đường đi lối lại, hệ thống tưới khoa học, sắp xếp lại các công trình phụ trong khuôn viên hộ gia đình,

Đây là mô hình có tính khả thi cao, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn. Đồng thời tăng tính bền vững trong thực hiện mục tiêu củng cố nâng chất của các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

    Trong thời gian 3 tháng cuối năm Hội Phụ nữ dự định sẽ vận động 5 hộ xây dựng vườn mẫu

 

                                                                     Thực hiện: Vũ Thị Giang - Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

 

 

                                                                                              

  

HỘI PHỤ NỮ XÃ ĐỊNH BÌNH VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN CẢI TẠO VƯỜN TẠP XÂY DỰNG VƯỜN MẪU NĂM 2022

Đăng lúc: 23/09/2022 15:35:51 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-BTV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu” giai đoạn 2021-2025; Ban Thường vụ Hội LHPN xã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Định Bình tích cực tham gia xây dựng mô hình nhà sạch - vườn đẹp, nhà sạch - vườn mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh,

Hội Phụ nữ xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng  trong 19 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, qua đó hội đã tích cực phối hợp với UBND xã và các đoàn thể trong xã tích cực vận động nhân dân và hội viên hưởng ứng thực hiện.

Kết quả đến ngày 20/9/2022 đã có 12 hộ đăng ký xây dựng và qua nghiệm thu của các phòng ban huyện Yên Định đã có 10 mô hình đạt các tiêu trí để đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận vườn mẫu. Dưới dây là một số hình ảnh vườn mẫu:

Mô hình vườn mẫu nhà hội viên Vũ Thị Giang thôn Ấp Trú xã Định Bình

Đến thời điểm này tại đơn vị đã có 3 vườn mẫu được công nhận và 10 vườn mẫu đang trong thời gian thẩm định

 

Mô hình vườn mẫu nhà hội viên Thiều Thị Thu

Mô hình vườn mẫu nhà chị Lê Thị Hoa thôn Kênh Khê

Mô hình vườn mẫu nhà Ông Trịnh Văn Nhẫn thôn Ấp Trú

 

 

Mô hình vườn mẫu nhà ông Lê Dung Thiêm thôn Mỹ Nga

 

            Từ thực tiễn triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu tại các chi hội trong thời gian qua cho thấy, đây chính là giải pháp góp phần khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, tính bền vững, hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khi người dân thực hiện mô hình cũng cho thấy giá cả đầu tư vào mô hình là hợp với người dân địa phương, tuỳ theo diện tích vườn giá đầu tư giao động từ 10 đến 30 triệu đồng.

Hiệu quả mang lại sau khi xây dựng vườn mẫu mỗi mô hình từ 500m2 trở lên có thể cho thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng tuỳ theo DT hộ gia đình. giảm được nhiều xức lao động khi hộ dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo được sản phẩm hàng hoá.

Những khu vườn mẫu này đã góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Kinh tế phát triển, người dân không những có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, chuồng trại chăn nuôi, phục vụ đời sống, sinh hoạt của gia đình, tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng, thực hiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, văn hóa, thủy lợi…

Với những kết quả bước đầu ở các chi hội thôn có thể khẳng định, vườn mẫu là mô phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bởi với mức đầu tư không lớn, các giải pháp khoa học kỹ thuật phần lớn là giải pháp thông thường, không quá mới lạ với người dân như đầu tư làm hàng rào cây xanh quanh khuôn viên, làm đường đi lối lại, hệ thống tưới khoa học, sắp xếp lại các công trình phụ trong khuôn viên hộ gia đình,

Đây là mô hình có tính khả thi cao, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn. Đồng thời tăng tính bền vững trong thực hiện mục tiêu củng cố nâng chất của các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

    Trong thời gian 3 tháng cuối năm Hội Phụ nữ dự định sẽ vận động 5 hộ xây dựng vườn mẫu

 

                                                                     Thực hiện: Vũ Thị Giang - Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

 

 

                                                                                              

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC