Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

MTTQ xã Định Bình phát huy vai trò trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn làng kiểu mẫu

Ngày 29/09/2022 14:46:48

Xác định xây dựn nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua cùng với tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Định Bình, huyện Yên Định tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

     IMG-5418.JPG

Một trong những đoạn đường xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu của xã

          Xã Định Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ xã Định Bình đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn làng nông thôn mới kiểu mẫu.

          Mặt trận từ xã đến cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Sau khi tiếp thu các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Uỷ ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban thường trực và các đoàn thể bám sát cơ sở cùng với thôn triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức, xác định tiêu chí rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để Nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu.

         IMG-5294.jpg

         IMG-5404.JPG

   Một số hình ảnh trong công tác triển khai XD Xã NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu

          Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng xã NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Mức đóng góp bình quân 3 triệu đồng trên khẩu, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị từ xã xuống thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những băn khoan kiến nghị của nhân dân.Từ những việc làm trên được nhân dân thống nhất bàn bạc, dân chủ, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu.   

     IMG-5426.JPG

                   Hình ảnh vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường

Đến thời điểm này 07/07 thôn đã vận động  85 hộ hiến  2.800m2 đất để mở rộng đường, làm hơn  26,4 km đường bê tông thôn xóm, 15,4 km mương đậy nắp; xây dựng 1,45 km đường hoa và xây dựng hơn 650 bồn hoa, vận động nhân dân chát  tường rào 32.600 m2 tường rào, với tổng giá trị nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng . Có 01/7 thôn đạt kiểu mẫu theo quyết định 1306 của UBND huyện Yên Định, 03 thôn phấn đấu hoàn thành vào 30/10/2022, 03 thôn hoàn thành vào 30/11/2022.

IMG-5401.JPG

Hình ảnh đổ bê tông mở rộng đường giao thông khu dân cư

IMG-5399.JPG

Hình ảnh chát tường rào chỉnh trang trong khu dân cư       IMG-5411.jpg

      IMG-5406.JPG

Một trong số các nhà văn hóa ở các thôn của xã

      IMG-5410.jpg

      IMG-5417 (2).JPG

Một số hình ảnh đường hoa khu dân cư

Bên cạnh đó, MTTQ xã Định Bình phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

 Những kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền MTTQ xã và sự hưởng ứng đồng thuận của người dân xã Định Bình. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, tin tưởng rằng xã Định Bình sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao vào 30/12/2022 và tiến tới xã kiểu mẫu./.

 

                                                                   Thực hiện: Lê Thị Hằng-CT MTTQ xã

 

 

                                                 

 

 

 

 

  

MTTQ xã Định Bình phát huy vai trò trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn làng kiểu mẫu

Đăng lúc: 29/09/2022 14:46:48 (GMT+7)

Xác định xây dựn nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua cùng với tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Định Bình, huyện Yên Định tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

     IMG-5418.JPG

Một trong những đoạn đường xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu của xã

          Xã Định Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ xã Định Bình đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn làng nông thôn mới kiểu mẫu.

          Mặt trận từ xã đến cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Sau khi tiếp thu các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Uỷ ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban thường trực và các đoàn thể bám sát cơ sở cùng với thôn triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức, xác định tiêu chí rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để Nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu.

         IMG-5294.jpg

         IMG-5404.JPG

   Một số hình ảnh trong công tác triển khai XD Xã NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu

          Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng xã NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Mức đóng góp bình quân 3 triệu đồng trên khẩu, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị từ xã xuống thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những băn khoan kiến nghị của nhân dân.Từ những việc làm trên được nhân dân thống nhất bàn bạc, dân chủ, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, thôn làng kiểu mẫu.   

     IMG-5426.JPG

                   Hình ảnh vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường

Đến thời điểm này 07/07 thôn đã vận động  85 hộ hiến  2.800m2 đất để mở rộng đường, làm hơn  26,4 km đường bê tông thôn xóm, 15,4 km mương đậy nắp; xây dựng 1,45 km đường hoa và xây dựng hơn 650 bồn hoa, vận động nhân dân chát  tường rào 32.600 m2 tường rào, với tổng giá trị nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng . Có 01/7 thôn đạt kiểu mẫu theo quyết định 1306 của UBND huyện Yên Định, 03 thôn phấn đấu hoàn thành vào 30/10/2022, 03 thôn hoàn thành vào 30/11/2022.

IMG-5401.JPG

Hình ảnh đổ bê tông mở rộng đường giao thông khu dân cư

IMG-5399.JPG

Hình ảnh chát tường rào chỉnh trang trong khu dân cư       IMG-5411.jpg

      IMG-5406.JPG

Một trong số các nhà văn hóa ở các thôn của xã

      IMG-5410.jpg

      IMG-5417 (2).JPG

Một số hình ảnh đường hoa khu dân cư

Bên cạnh đó, MTTQ xã Định Bình phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

 Những kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền MTTQ xã và sự hưởng ứng đồng thuận của người dân xã Định Bình. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, tin tưởng rằng xã Định Bình sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao vào 30/12/2022 và tiến tới xã kiểu mẫu./.

 

                                                                   Thực hiện: Lê Thị Hằng-CT MTTQ xã

 

 

                                                 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC