Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Xã Định Bình tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, 9 tháng đầu năm và tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2024

Ngày 21/09/2023 00:00:00

Sáng 21/9/2023 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Định Bình tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm 2023 và tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2024.Tham dự hội nghị có thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã; Trưởng đoàn thể; Trạm y tế, hợp tác xã DVNN, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn

 

IMG-5896.jpg

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2023 công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Đến nay, còn một số tiêu chí đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trước ngày 25/9/2023 để  thẩm định hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn 15/15 tiêu chí cho 6/7 thôn. Trong đó, xã Định Bình có 01 thôn là thôn Công Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện và quyết tâm hoàn thành đầu năm 2024.

Tại hội nghị, đã có 16 ý kiến tham luận. Cơ bản các ý kiến thống nhất với nội dung triển khai của chủ toạ hội nghị. Các đại biểu tham dự đã phân tích những khó khăn, Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu toàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; một số thôn đăng ký thực hiện nhưng việc rà soát xây dựng kế hoạch chưa chi tiết, chỉ đạo thiếu quyết tâm, quyết liệt. Khả năng lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; một bộ phận cán bộ thôn có biểu hiện bằng lòng với kết quả xây dựng NTM nên công tác chỉ đạo còn thờ ơ, kết quả đạt thấp; một số cán bộ phụ trách tiêu chí bận học nâng cao nên chưa tập trung toàn diện cho hồ sơ tiêu chí mình phụ trách nên hiệu quả chưa cao.

IMG-5897.jpg

Về dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Lê Văn Long -  HUV, Bí thư Đảng uỷ . Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, các nhà trường, cán bộ và nhân dân các thôn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trên lĩnh vực xây dựng NTM và thu hoạch vụ mùa, sản xuất vụ Đông năm 2024. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực chưa được thường xuyên, thời lượng tuyên truyền ít, công tác hoàn thiện hồ sơ XD NTM và hồ sơ thôn kiểu mẫu chậm, công tác sản xuất vụ Đông chậm, công tác họp thôn và các chi hội, chi đoàn tổ chức các hội nghị ở thôn chưa đạt yêu cầu dẫn đến kết quả đạt thấp.

Đồng chí cũng yêu cầu: UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, các chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.                 Tăng cường công tác tuyên truyền về XD NTM kiểu mẫu và sản xuất vụ Đông năm 2024.

2.        Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn hoàn thiện hồ sơ XD NTM kiểu mẫu.

3.                 Chỉ đạo các thôn sản xuất vụ Đông khéo kín diện tích theo kế hoạch đã triển khai.

4.                 Chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ cây trồng vật nuôi và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Phát biểu và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Toàn- Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, dặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ. Đ/c  yêu cầu các cấp uỷ thôn, cán bộ chỉ đạo cơ sở, cán bộ chuyên môn phụ trách các tiêu chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng-xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí cho thôn. Bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

Song song với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, các thôn cần tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp nhân dân tham gia sản xuất vụ Đông năm 2024 đạt kết quả cao.         

Hiện nay, Xã Định Bình đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín và gieo trồng cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ và đạt kế hoạch, chỉ tiêu giao. Khuyến cáo người dân đa dạng hóa các loại cây trồng trong sản xuất vụ Đông, tăng tối đa diện tích các cây trồng chính như ngô, cây thức ăn chăn nuôi, mở rộng diện tích sản xuất các loại rau quả có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Trong đó, cây ngô cần nâng cao năng suất bằng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật ở tất cả các chân đất, đặc biệt là trên đất 2 lúa. Mặt khác, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo trồng, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao./.

 

                Thực hiện: Đ/c Hách Thị Cúc - VP cấp uỷ

  

Xã Định Bình tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, 9 tháng đầu năm và tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2024

Đăng lúc: 21/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 21/9/2023 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Định Bình tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm 2023 và tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2024.Tham dự hội nghị có thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã; Trưởng đoàn thể; Trạm y tế, hợp tác xã DVNN, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn

 

IMG-5896.jpg

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2023 công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Đến nay, còn một số tiêu chí đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trước ngày 25/9/2023 để  thẩm định hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn 15/15 tiêu chí cho 6/7 thôn. Trong đó, xã Định Bình có 01 thôn là thôn Công Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện và quyết tâm hoàn thành đầu năm 2024.

Tại hội nghị, đã có 16 ý kiến tham luận. Cơ bản các ý kiến thống nhất với nội dung triển khai của chủ toạ hội nghị. Các đại biểu tham dự đã phân tích những khó khăn, Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu toàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; một số thôn đăng ký thực hiện nhưng việc rà soát xây dựng kế hoạch chưa chi tiết, chỉ đạo thiếu quyết tâm, quyết liệt. Khả năng lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; một bộ phận cán bộ thôn có biểu hiện bằng lòng với kết quả xây dựng NTM nên công tác chỉ đạo còn thờ ơ, kết quả đạt thấp; một số cán bộ phụ trách tiêu chí bận học nâng cao nên chưa tập trung toàn diện cho hồ sơ tiêu chí mình phụ trách nên hiệu quả chưa cao.

IMG-5897.jpg

Về dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Lê Văn Long -  HUV, Bí thư Đảng uỷ . Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, các nhà trường, cán bộ và nhân dân các thôn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trên lĩnh vực xây dựng NTM và thu hoạch vụ mùa, sản xuất vụ Đông năm 2024. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực chưa được thường xuyên, thời lượng tuyên truyền ít, công tác hoàn thiện hồ sơ XD NTM và hồ sơ thôn kiểu mẫu chậm, công tác sản xuất vụ Đông chậm, công tác họp thôn và các chi hội, chi đoàn tổ chức các hội nghị ở thôn chưa đạt yêu cầu dẫn đến kết quả đạt thấp.

Đồng chí cũng yêu cầu: UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, các chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.                 Tăng cường công tác tuyên truyền về XD NTM kiểu mẫu và sản xuất vụ Đông năm 2024.

2.        Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn hoàn thiện hồ sơ XD NTM kiểu mẫu.

3.                 Chỉ đạo các thôn sản xuất vụ Đông khéo kín diện tích theo kế hoạch đã triển khai.

4.                 Chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ cây trồng vật nuôi và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Phát biểu và kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Toàn- Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, dặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ. Đ/c  yêu cầu các cấp uỷ thôn, cán bộ chỉ đạo cơ sở, cán bộ chuyên môn phụ trách các tiêu chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng-xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí cho thôn. Bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

Song song với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, các thôn cần tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp nhân dân tham gia sản xuất vụ Đông năm 2024 đạt kết quả cao.         

Hiện nay, Xã Định Bình đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín và gieo trồng cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ và đạt kế hoạch, chỉ tiêu giao. Khuyến cáo người dân đa dạng hóa các loại cây trồng trong sản xuất vụ Đông, tăng tối đa diện tích các cây trồng chính như ngô, cây thức ăn chăn nuôi, mở rộng diện tích sản xuất các loại rau quả có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Trong đó, cây ngô cần nâng cao năng suất bằng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật ở tất cả các chân đất, đặc biệt là trên đất 2 lúa. Mặt khác, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo trồng, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao./.

 

                Thực hiện: Đ/c Hách Thị Cúc - VP cấp uỷ

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC