Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Bước đột phá trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của Đảng bộ và nhân dân Định Bình

Ngày 23/09/2022 15:36:49

Bước đột phá trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao   của Đảng bộ và nhân dân xã Định Bình giai đoạn 2022 – 2025.

     Căn cứ vào quyết định số 33/2022/QĐUBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

mỹ nga.jpg

mỹ nga.jpg

        mỹ nga.jpg
Cổng làng và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Mỹ Nga

     Trong năm qua, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, được sự đồng thuận, đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của từng gia đình và từng người dân. Quê hương Định Bình  đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người được tăng dần theo hàng năm, (đến nay chỉ còn 0,6% hộ nghèo, hơn 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, có hệ thống mương tiêu, thoát nước có nắp đậy, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp khang trang, rộng rãi, đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng, có nhiều mô hình nhà sạch, vườn đẹp; khuôn viên nhà ở gọn gàng, ngăn nắp,  mô hình vườn mẫu, vườn đẹp, công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại cũng được các tổ chức hội, quan tâm hướng dẫn cho hộ dân làm đúng theo yêu cầu đề ra, đảm bảo quy cách, đúng kỹ thuật ; Mỗi tổ chức hội có một công trình, một con đường trồng  hoa, cây xanh của hội mình, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã cũng được BCĐ xây dựng NTM của xã quan tâm; đến nay 100% các trục đường làng, ngõ xóm có hệ thống đèn chiếu sáng, đặc biệt xã đã đầu tư gần 3km đường đèn cao áp hai bên đường QL45 trị giá gần 5 tỷ đồng, 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định (đến nay có trên 70% hộ gia đình đang sử dụng nước sạch). Có mô hình bảo vệ môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phân loại rác thải rắn ngay từ đầu nguồn, hàng tuần vào ngày chủ nhật nhân dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vui chơi công cộng. Các hộ gia đình, cá nhân luôn gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

ấp trú.jpg

ấp trú.jpg

  ấp tru.jpg

  Cổng và trung tâm đình làng - khu thể thao thôn Ấp Trú 

   Năm 2014 Định Bình đón nhận danh hiệu xã NTM. Sau khi được công nhận và giữ vững danh hiệu xã NTM. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Định Bình lại tiếp tục thi đua thực hiện mục tiêu mới đó là; xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022. Đến nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, của Huyện về đánh giá, thẩm định kết quả vào đầu tháng 10 năm 2022.

tân sen.jpg

tân sen.jpg

                                   Trung tâm nhà văn hóa - khu thể thao thôn Tân Sen

   Chưa thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, và để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí còn lại. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Định Bình tiếp tục đề ra một số mục tiêu và giải pháp cụ thể, để cán bộ và nhân dân trong toàn xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian còn lại:

kenh khe.jpg

kênh khê.jpg

kênh khê.jpg                 

  Cổng và trung tâm nhà văn hóa - khu thể thao thôn Kênh Khê

  Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu là sự nghiệp của dân, do dân và là quyền lợi của mỗi người dân, đây củng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh, mỗi gia đình phải đi đầu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của cấp trên.

      Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương, gắn với từng hộ gia đình, từng cánh đồng , từng thôn và làng trên địa bàn toàn xã.

      Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân đóng góp để kiên cố hoá đường giao thông trong thôn và hệ thống mương tiêu có nắp đậy, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;  đặc biệt cần quan tâm và đầu tư hơn nữa cho hệ thống giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi, tưới và tiêu úng ; Các tổ chức hội; Tiếp tục phát động, vận động hội viên của mình xây dựng mô hình nhà sạch đến các hộ gia đình, cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Có nhiều mô hình vườn mẫu, vườn đẹp, công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại đảm bảo đúng quy cách, kỹ thuật có tầng hầm bioga để xứ lý chất thải, đảm bảo vệ sinh và môi trường; Các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể cần phải có nhiều công trình, mô hình về đường hoa cây cảnh, cây xanh ven đường, mang tên của tổ chức mình, phát động hội viên của mình tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, tiếp tục phát động các mô hình bảo vệ môi trường như; Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phân loại rác thải rắn ngay từ đầu nguồn, hàng tuần vào ngày chủ nhật phát động hội viên tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vui chơi giải trí công cộng cùng với nhân dân.

        Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

        Năm là: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình kiểu mẫu như; đoạn đường kiểu mẫu, đường hoa kiểu mẫu và tổ dân cư kiểu mẫu, tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời huy động mọi nguồn lực để bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
                   cang lap.jpg

căng lập.jpg

căng lập.jpg

                                       Trung tâm nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Căng Lập

   Để chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt kết quả tốt nhất và về đích sớm nhất. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Định Bình một lần nữa đề nghị; mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải thực sự là lực lượng đi đầu trong việc thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, mà Nghị quyết của Đảng bộ Định Bình đã đề ra./.

                                                                                                                 Thực hiện: Thiều Khoa VHXH

  

Bước đột phá trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của Đảng bộ và nhân dân Định Bình

Đăng lúc: 23/09/2022 15:36:49 (GMT+7)

Bước đột phá trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao   của Đảng bộ và nhân dân xã Định Bình giai đoạn 2022 – 2025.

     Căn cứ vào quyết định số 33/2022/QĐUBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

mỹ nga.jpg

mỹ nga.jpg

        mỹ nga.jpg
Cổng làng và nhà văn hóa - khu thể thao thôn Mỹ Nga

     Trong năm qua, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, được sự đồng thuận, đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của từng gia đình và từng người dân. Quê hương Định Bình  đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người được tăng dần theo hàng năm, (đến nay chỉ còn 0,6% hộ nghèo, hơn 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa) cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, có hệ thống mương tiêu, thoát nước có nắp đậy, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp khang trang, rộng rãi, đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng, có nhiều mô hình nhà sạch, vườn đẹp; khuôn viên nhà ở gọn gàng, ngăn nắp,  mô hình vườn mẫu, vườn đẹp, công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại cũng được các tổ chức hội, quan tâm hướng dẫn cho hộ dân làm đúng theo yêu cầu đề ra, đảm bảo quy cách, đúng kỹ thuật ; Mỗi tổ chức hội có một công trình, một con đường trồng  hoa, cây xanh của hội mình, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã cũng được BCĐ xây dựng NTM của xã quan tâm; đến nay 100% các trục đường làng, ngõ xóm có hệ thống đèn chiếu sáng, đặc biệt xã đã đầu tư gần 3km đường đèn cao áp hai bên đường QL45 trị giá gần 5 tỷ đồng, 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định (đến nay có trên 70% hộ gia đình đang sử dụng nước sạch). Có mô hình bảo vệ môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phân loại rác thải rắn ngay từ đầu nguồn, hàng tuần vào ngày chủ nhật nhân dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vui chơi công cộng. Các hộ gia đình, cá nhân luôn gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

ấp trú.jpg

ấp trú.jpg

  ấp tru.jpg

  Cổng và trung tâm đình làng - khu thể thao thôn Ấp Trú 

   Năm 2014 Định Bình đón nhận danh hiệu xã NTM. Sau khi được công nhận và giữ vững danh hiệu xã NTM. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Định Bình lại tiếp tục thi đua thực hiện mục tiêu mới đó là; xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022. Đến nay các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh, của Huyện về đánh giá, thẩm định kết quả vào đầu tháng 10 năm 2022.

tân sen.jpg

tân sen.jpg

                                   Trung tâm nhà văn hóa - khu thể thao thôn Tân Sen

   Chưa thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, và để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí còn lại. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Định Bình tiếp tục đề ra một số mục tiêu và giải pháp cụ thể, để cán bộ và nhân dân trong toàn xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian còn lại:

kenh khe.jpg

kênh khê.jpg

kênh khê.jpg                 

  Cổng và trung tâm nhà văn hóa - khu thể thao thôn Kênh Khê

  Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu là sự nghiệp của dân, do dân và là quyền lợi của mỗi người dân, đây củng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và mọi người xung quanh, mỗi gia đình phải đi đầu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của cấp trên.

      Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương, gắn với từng hộ gia đình, từng cánh đồng , từng thôn và làng trên địa bàn toàn xã.

      Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân đóng góp để kiên cố hoá đường giao thông trong thôn và hệ thống mương tiêu có nắp đậy, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;  đặc biệt cần quan tâm và đầu tư hơn nữa cho hệ thống giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi, tưới và tiêu úng ; Các tổ chức hội; Tiếp tục phát động, vận động hội viên của mình xây dựng mô hình nhà sạch đến các hộ gia đình, cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Có nhiều mô hình vườn mẫu, vườn đẹp, công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại đảm bảo đúng quy cách, kỹ thuật có tầng hầm bioga để xứ lý chất thải, đảm bảo vệ sinh và môi trường; Các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể cần phải có nhiều công trình, mô hình về đường hoa cây cảnh, cây xanh ven đường, mang tên của tổ chức mình, phát động hội viên của mình tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, tiếp tục phát động các mô hình bảo vệ môi trường như; Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phân loại rác thải rắn ngay từ đầu nguồn, hàng tuần vào ngày chủ nhật phát động hội viên tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vui chơi giải trí công cộng cùng với nhân dân.

        Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

        Năm là: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình kiểu mẫu như; đoạn đường kiểu mẫu, đường hoa kiểu mẫu và tổ dân cư kiểu mẫu, tiếp tục quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời huy động mọi nguồn lực để bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
                   cang lap.jpg

căng lập.jpg

căng lập.jpg

                                       Trung tâm nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Căng Lập

   Để chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt kết quả tốt nhất và về đích sớm nhất. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Định Bình một lần nữa đề nghị; mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải thực sự là lực lượng đi đầu trong việc thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, mà Nghị quyết của Đảng bộ Định Bình đã đề ra./.

                                                                                                                 Thực hiện: Thiều Khoa VHXH

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC