Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Đảng ủy xã Định Bình: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12- NQ/ TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Ngày 09/10/2022 00:00:00

Ngày 06-10-2022, Đảng ủy xã Định Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Văn Long HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Định Bình chủ trì hội nghị.

IMG-1882.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Định Bình được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 12- NQ/ TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ xã Định Bình.

IMG-1885.jpg

Đồng chí Lê Văn Long, HUV- Bí thư Đảng uỷ  quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW tại hội nghị.

IMG-1897.jpg

Đồng chí Nguyễn Duy Thảo, Phó Bí Thư TT- Chủ tịch HĐND xã Triển khai dự thảo chương trình hành động các Nghị Quyết

Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ xã Định Bình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                                                                         
                                                                                 Thực hiện
: Hách Thị Cúc - VP cấp uỷ

  

Đảng ủy xã Định Bình: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 12- NQ/ TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 09/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 06-10-2022, Đảng ủy xã Định Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Văn Long HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Định Bình chủ trì hội nghị.

IMG-1882.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Định Bình được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 12- NQ/ TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ xã Định Bình.

IMG-1885.jpg

Đồng chí Lê Văn Long, HUV- Bí thư Đảng uỷ  quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW tại hội nghị.

IMG-1897.jpg

Đồng chí Nguyễn Duy Thảo, Phó Bí Thư TT- Chủ tịch HĐND xã Triển khai dự thảo chương trình hành động các Nghị Quyết

Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ xã Định Bình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                                                                         
                                                                                 Thực hiện
: Hách Thị Cúc - VP cấp uỷ

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC