Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
30
Tuần này:
54
Tháng này:
772
Tất cả:
54105

Định Bình: Tổ chức Hội nghị Học tập nghiên cứu Quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính Trị, ban Bí thư ( Khoá XIII).

Ngày 14/07/2022 00:00:00

Ngày 13/7/2022, Đảng bộ xã Định Bình đã tổ chức Hội nghị Học tập nghiên cứu Quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính Trị, ban Bí thư ( Khoá XIII). Sơ kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổ chức trao HHĐ cho các đồng chí Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022.

 

IMG-3770.jpg

                                                  Toàn cảnh hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Long - HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đến tham dự.

Đồng chí Lê Văn Long - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nêu rõ: Các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể cần tổ chức sâu rộng việc học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản mà Trung ương và cấp ủy các cấp đã ban hành; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân mà trước hết, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải đi đầu trong nhận thức và trong hành động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

IMG-3775.jpg

Đồng chí: Lê Văn Long- HUV, Bí thư Đảng uỷ. Khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Long - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Duy Thảo – Phó BTTT, chủ tịch HĐND xã, quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 34- KL/TW ngày18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 03- QĐ/HU ngày 27/5/2022 của Huyện uỷ Yên Định về công tác quy hoạch cán bộ; Báo cáo dự thảo của Đảng uỷ xã Định Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Để khẩn trương đưa các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và quy định của Huyện uỷ Yên Định nhanh chóng triển khai thực hiện trong thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Lê Văn Long đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ xã đến cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, chiến lược kiểm tra, giám sát, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

IMG-3780.jpg

Thường vụ Đảng uỷ tiếp thu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

IMG-3786.jpg

Đồng chí: Lê Văn Quân- Phó BT chi bộ Tân Sen tham gia thảo luận đóng gớp vào báo cáo sơ kết 6 tháng công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022.

IMG-3794.jpg

Đ/c Lê Văn Long trao HHĐ cho các đ/c Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Văn Long nhấn mạnh: 6 văn bản được các đồng chí lãnh đạo quán triệt tại hội nghị lần này là những văn bản rất quan trọng. Để các văn bản của Trung ương, của Huyện uỷ triển khai vào cuộc sống, sau hội nghị này đề nghị chi uỷ các chi bộ, tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt các quy định của Đảng, tiếp tục đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt kế hoạch chuyên môn, chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác cuối năm 2022.

                                                                            Thực hiện: Hách Thị Cúc - Vp Cấp uỷ

 

Định Bình: Tổ chức Hội nghị Học tập nghiên cứu Quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính Trị, ban Bí thư ( Khoá XIII).

Đăng lúc: 14/07/2022 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 13/7/2022, Đảng bộ xã Định Bình đã tổ chức Hội nghị Học tập nghiên cứu Quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính Trị, ban Bí thư ( Khoá XIII). Sơ kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổ chức trao HHĐ cho các đồng chí Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022.

 

IMG-3770.jpg

                                                  Toàn cảnh hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Long - HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đến tham dự.

Đồng chí Lê Văn Long - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí nêu rõ: Các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể cần tổ chức sâu rộng việc học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản mà Trung ương và cấp ủy các cấp đã ban hành; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân mà trước hết, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải đi đầu trong nhận thức và trong hành động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

IMG-3775.jpg

Đồng chí: Lê Văn Long- HUV, Bí thư Đảng uỷ. Khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Long - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Duy Thảo – Phó BTTT, chủ tịch HĐND xã, quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 34- KL/TW ngày18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 03- QĐ/HU ngày 27/5/2022 của Huyện uỷ Yên Định về công tác quy hoạch cán bộ; Báo cáo dự thảo của Đảng uỷ xã Định Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Để khẩn trương đưa các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và quy định của Huyện uỷ Yên Định nhanh chóng triển khai thực hiện trong thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Lê Văn Long đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ xã đến cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, chiến lược kiểm tra, giám sát, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

IMG-3780.jpg

Thường vụ Đảng uỷ tiếp thu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

IMG-3786.jpg

Đồng chí: Lê Văn Quân- Phó BT chi bộ Tân Sen tham gia thảo luận đóng gớp vào báo cáo sơ kết 6 tháng công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022.

IMG-3794.jpg

Đ/c Lê Văn Long trao HHĐ cho các đ/c Đảng viên nhận HHĐ đợt 3-2 và 19-5 năm 2022 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Văn Long nhấn mạnh: 6 văn bản được các đồng chí lãnh đạo quán triệt tại hội nghị lần này là những văn bản rất quan trọng. Để các văn bản của Trung ương, của Huyện uỷ triển khai vào cuộc sống, sau hội nghị này đề nghị chi uỷ các chi bộ, tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt các quy định của Đảng, tiếp tục đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt kế hoạch chuyên môn, chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác cuối năm 2022.

                                                                            Thực hiện: Hách Thị Cúc - Vp Cấp uỷ