Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
62
Hôm qua:
30
Tuần này:
62
Tháng này:
780
Tất cả:
54113

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Ngày 05/11/2021 00:00:00

- Ngày 5-11, Đảng uỷ xã Định Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến theo CV số 223 - CV/HU ngày 29/10/2021 của Huyện ủy Yên Định về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 đại hội tỉnh 2.jpg

     ( Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, Yên Định, Thanh Hoá)

đại hội tỉnh 4.jpg

Các đồng chí lãnh đạo xã và các đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

đại hội tỉnh 3.jpg

Dự hội nghị gồm các đ/c BCH Đảng uỷ, Trưởng phó các đoàn thể, Trưởng, phó công an, Quân sự xã, bí thư các chi bộ trực thuộc, bí thư chi bộ TTYT Huyện Yên Định đã có mặt đầy đủ. 

Hội nghị đã nêu rõ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

06 Chương trình trọng tâm và 03 khâu đột phá là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá có vị trí, vai trò rất quan trọng; tổ chức thực hiện thắng lợi sẽ có tác dụng tạo sức lan toả, thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Để nhanh chóng đưa các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đã quán triệt Hội nghị, cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, đặc biệt là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                          Thực hiện: Hách Thị Cúc- Vp Cấp uỷ

  

 

 

 

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 .

Đăng lúc: 05/11/2021 00:00:00 (GMT+7)

- Ngày 5-11, Đảng uỷ xã Định Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến theo CV số 223 - CV/HU ngày 29/10/2021 của Huyện ủy Yên Định về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 đại hội tỉnh 2.jpg

     ( Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, Yên Định, Thanh Hoá)

đại hội tỉnh 4.jpg

Các đồng chí lãnh đạo xã và các đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

đại hội tỉnh 3.jpg

Dự hội nghị gồm các đ/c BCH Đảng uỷ, Trưởng phó các đoàn thể, Trưởng, phó công an, Quân sự xã, bí thư các chi bộ trực thuộc, bí thư chi bộ TTYT Huyện Yên Định đã có mặt đầy đủ. 

Hội nghị đã nêu rõ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

06 Chương trình trọng tâm và 03 khâu đột phá là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021- 2025; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá có vị trí, vai trò rất quan trọng; tổ chức thực hiện thắng lợi sẽ có tác dụng tạo sức lan toả, thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Để nhanh chóng đưa các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đã quán triệt Hội nghị, cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, đặc biệt là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                          Thực hiện: Hách Thị Cúc- Vp Cấp uỷ