Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
54174

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương

Ngày 14/01/2022 09:47:40

Ngày 11/1/2022, Đảng uỷ xã Định Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến theo CV số 288- CV/HU ngày 07/1/2022 của Huyện ủy Yên Định về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của TW

 

IMG-9549.jpg

                              ( Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, Yên Định, Thanh Hoá)

Dự hội nghị có các đồng chí: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các đoàn thể, trưởng phó Công an, Quân sự. Bí thư các chi bộ trực thuộc, bí thư chi bộ TTYT huyện Yên Định đã có mặt đầy đủ.

 IMG-9562.jpg

       Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng quán triệt, triển khai các kết luận TW

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

IMG-9557.jpg

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên triển khai các Nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

         Tiếp đó, các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14 NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 13 KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Quán triệt, triển khai Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW.

Đồng chí Lê Đức Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX).

IMG-9563.jpg

       Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí lưu ý một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:  Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các kết luận, các chỉ thị, các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết khác. Trước mắt, phải gắn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cảu năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu; phải kiểm soát an toàn, sống thích ứng linh hoạt với  dịch COVID-19…Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền để thực hiện thành công “mục tiêu kép”,  thực hiện tốt công tác tiêm chủng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID -19; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo trong dịp Tết đến, xuân về. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cho Nhân dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi- an toàn- lành mạnh -tiết kiệm -nghĩa tình. 

Đồng chí nêu rõ: Ngay sau hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc các sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở Đảng bộ mình phụ trách. Các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động nghiên cứu để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sau hội nghị trực tuyến: Đ/c Lê Văn Long- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã đã quán triệt các thành phần tham dự hội nghị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, hội viên. TT Đảng uỷ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cùng với việc thực hiện các nội dung quan trọng khác.

                                                                                             
Thực hiện: Hách Thị Cúc - Vp Cấp uỷ

 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương

Đăng lúc: 14/01/2022 09:47:40 (GMT+7)

Ngày 11/1/2022, Đảng uỷ xã Định Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến theo CV số 288- CV/HU ngày 07/1/2022 của Huyện ủy Yên Định về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của TW

 

IMG-9549.jpg

                              ( Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến xã Định Bình, Yên Định, Thanh Hoá)

Dự hội nghị có các đồng chí: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các đoàn thể, trưởng phó Công an, Quân sự. Bí thư các chi bộ trực thuộc, bí thư chi bộ TTYT huyện Yên Định đã có mặt đầy đủ.

 IMG-9562.jpg

       Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng quán triệt, triển khai các kết luận TW

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

IMG-9557.jpg

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên triển khai các Nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

         Tiếp đó, các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14 NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 13 KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Quán triệt, triển khai Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW.

Đồng chí Lê Đức Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX).

IMG-9563.jpg

       Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí lưu ý một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:  Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các kết luận, các chỉ thị, các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết khác. Trước mắt, phải gắn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cảu năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu; phải kiểm soát an toàn, sống thích ứng linh hoạt với  dịch COVID-19…Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền để thực hiện thành công “mục tiêu kép”,  thực hiện tốt công tác tiêm chủng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID -19; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo trong dịp Tết đến, xuân về. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cho Nhân dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi- an toàn- lành mạnh -tiết kiệm -nghĩa tình. 

Đồng chí nêu rõ: Ngay sau hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc các sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở Đảng bộ mình phụ trách. Các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động nghiên cứu để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sau hội nghị trực tuyến: Đ/c Lê Văn Long- HUV, Bí thư Đảng uỷ xã đã quán triệt các thành phần tham dự hội nghị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, hội viên. TT Đảng uỷ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cùng với việc thực hiện các nội dung quan trọng khác.

                                                                                             
Thực hiện: Hách Thị Cúc - Vp Cấp uỷ

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC